Nối Mi Chùm đẹp nhất

Nối Mi Chùm là phương pháp thiết kế mi thành từng cụm sẵn với kiểu nối đặc trưng phân biệt với nối mi rời mang lại độ bền, nhẹ và đàn hồi cao.